Képviselő-testületi ülés 2018. november 22. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 22-én tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:

1. A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2.A  Beszámoló a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezetének 2014-2017 évi munkájáról
Előadó: Tanai Bernadett, intézményvezető

2.B  A Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezetének 2014-2017 évekre kiterjedő komplex ellenőrzése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a II.sz. gyermek háziorvosi körzet 2019. évi feladatellátásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

6. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosítás
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

7. A Marcali Mentők Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységéről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány támogatásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

11. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

12. Előterjesztés a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017 (II.3.) Korm. rendelet alapján benyújtandó pályázathoz szükséges nyilatkozatokról (pótanyag)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a Marcali IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester