Marcali Noszlopy Gáspár Általános és AMI takarítónőt keres

Pályázat Takarítónő munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege:

Heti 40 óra

A munkavégzés helye:

Noszlopy G. Ált. és AMI

8700 Marcali, Széchenyi u.60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírás alapján az iskola takarítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

8 általános

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szakmai tapasztalat, szakmunkás bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Fényképes önéletrajz,

– Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019.06.14.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös Edina ügyviteli munkatárs nyújt, a 06-85/510-561, illetve 06/70364-2533 – es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Elektronikus úton Vörös Edina részére a voros.edina@noszlopy-marcali.hu e-mail címre,

– Személyesen: Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,

8700 Marcali, Széchenyi u. 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.10.