Tanévkezdő szentmisék Marcaliban

2019. szeptember 8-án, vasárnap két , szabadon választható tanévkezdő szentmisét (latinul: Veni Sancte) is tartottak Marcaliban, melyeket Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált. Délelőtt 9 órakor, a plébániatemplomban imádkoztak és kérték a Szentlélek közbenjárását az új tanévre, önmagukra és tanáraikra. Este 6 órakor a Boldog Gizella templomban gyűltek össze a környéken lakó diákok és szüleik, hogy Isten segítségét kérjék. Marcali iskoláiban, az idei tanévben 354 tanuló jár hit- és erkölcstan oktatásra. A hitoktatók: Bojtorné Király Márta, dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna és Tombor Erzsébet.

Írta és fotók: Kiss Kálmán