Rózsafüzér Társulatok találkozója Segesden – A Rózsafüzér Királynője ünneplése

Egyházmegyei lelki nap, Rózsafüzér Társulatok találkozója volt Segesden a római katolikus ferences-plébániatemplomban.

Mi marcaliak is elzarándokoltunk (18 fővel) kisbusszal. Költségét társulatunk fizette. A leszállás pillanatában a helyi plébános úr fogadott-köszöntött bennünket.

Délelőtt 9 órakor kezdődött a program, ami 13.30 óráig tartott.

Társulatunk zászlója alatt vonultunk be a szentélybe. Imával és énekkel köszöntöttük a Rózsafüzér Királynőjét, majd egy szép virágcsokrot tettünk le elébe.

Gyónási lehetőség is biztosítva volt. A Szentség kitétele után, Kóré Mihály segesdi plébános úr vezetésével közösen a „Világosság” rózsafüzért imádkoztuk. Az előimádkozást, a tizedek közti elmélkedést is ő végezte, utána pedig a „Lorettói litániát”.

Elmélkedés cím alatt a Joó Viktor atya „kivesézte” mind a négy rózsafüzér-imádságot a 20 titok gyümölcsével. Olyan boldog, kedves, szeretetre méltó papot ismerhettünk meg személyében, aki pozitív benyomást gyakorolt lelkünkre.

Joó Viktor atya celebrálta az ünnepi szentmisét, értékes-velős szentbeszéddel. Nyolc pap állta körül az oltárt, tudniillik 16 településről jöttek a hívek, akiket az ottani plébánosuk is elkísért.

Teljesen megtelt a felújított műemlék kegytemplom. Az új orgona csodálatos hangja kísérte a hívek éneklését. Felhangzott az „Áve Maria” gyönyörű női hangon és a „Fájdalmas Szűzanya” templomi kórus éneklése. A szentmise után szentségi körmenet indult több száz hívő részvételével (egy utca hossznyi menetben). Ez idő alatt 4-szer részesültünk szentségi áldásban. A Szentségeltétel után három himnusz eléneklésével zárult az ünnepi program.

Végül agapé volt a szeretetközösség részére. (Finom forró babgulyás, pogácsa, tea, ásványvíz.) Ülve lehetett elfogyasztani az ebédet (asztalok, padok álltak rendelkezésre) az újonnan térkövezett templom kertjében.

Hitünkben megerősítve, lelkileg megújulva, megelégedetten jöttünk haza.

Ezt a napot felajánlottunk saját magunk lelki üdvére és az otthon maradt társulatunk 60 tagjáért, de nem utolsó sorban Rózsafüzér Társulatunk már elhunyt tagjaiért.

A prédikációból idézve: „A rózsafüzér-ima a legegyszerűbb és leghatásosabb imádság! A Szűzanya is ezt kérte tőlünk: „Imádkozzátok a rózsafüzért!” „Jézus a középpont, Édesanyja végig kíséri életét és együtt imádkozik az Egyházzal.”

Bárcsak még többen hallanák meg a felhívást! Mind többen követnénk őseink példáját! Úgy legyen!

Könyörgés: Urunk, Szűz Anyád, a Világ Királynője, a Rózsafüzér Királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek a földön! Kérünk, Uram, hallgass meg minket!

Írta: Borsos Miklósné Margit

Fotók: Gálné Végh Edit