Átadták Tapsonyban a védőnői szolgálat teljesen felújított épületét – VIDEÓ

A projekt Tapsony Község és térségének egészségügyi alapellátási szolgáltatásai közül a védőnői szolgálat fejlesztést célozta meg. Tapsony, Nagyszakácsi, Nemesvid, Somogysimonyi és Somogyzsitfa községek önkormányzatai társulási megállapodásban rendelkeztek arról, hogy a védőnői szolgáltatást egy körzeten belül kívánják megoldani, és a feladat ellátására megbízzák Tapsony Község Önkormányzatát. Ezáltal a védőnői egészségügyi alapellátást Tapsony Község Önkormányzata, mint szolgáltató biztosítja az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés és a szükséges működési engedély kereti között, az alkalmazásában álló 1 védőnő részvételével.