Bibliaolvasással folytatódott az Ökumenikus Imahét az X-házban

2020. január 22-én, szerdán 17 órakor, az ökumenikus imahét rendezvénysorozat keretén belül közös bibliaolvasásra gyűltek össze a katolikus és a református testvérek a keresztény egységre törekvés jegyében az X-ház nagytermében.

Az összejövetelen Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános köszöntötte a megjelenteket, majd a Szentírásból, Szent Pálnak a máltai hajótörése történetét Horváth Zsolt olvasta fel a megjelenteknek. Ezután Iván atya magyarázta el a történtek jelentőségét, valamint az Apostolok Cselekedeteiből vett .„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) és „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2) idézetek értelmét elemezték. Ezt követően Fazekas Krisztián református lelkipásztor vetített képes előadáson – a vasárnapi igehirdetésen elhangozottak folytatásaként fejtegette tovább – a máltai keresztények által összeállított jelmondat lényegét. A Pált és hajótörött társait befogadó – akkor pogány – máltaiak ismerték a szeszélyes tengeréletet kockáztató viharait. Tisztában voltak az akkori hajóépítés fogyatékosságaival is. Tudták, milyen kiszolgáltatott helyzetben van egy hajó a viharban a sziget közelében. Érthető a máltai keresztények helyzete, hiszen amióta lakott, mindenféle, a tengerrel kapcsolatos jelenségnek részesei, átélői voltak.

Az, hogy Máltán ma keresztények élnek, azt jelzi, hogy a hajótörött Pál és útitársai elfogadták a lakosok vendégszeretetét. Igyekeztek és tudtak is adni a máltaiaknak abból a hitből, reménységből, Jézus Krisztus szeretetéből, amely őket hordozta. Ilyen kölcsönös lehetőség ma a keresztények ökumenéje.

A Bibliaóra közös énekléssel, imával és jó hangulatú beszélgetéssel zárult, a résztvevőket pedig süteményekkel és frissítőkkel vendégelték meg a házigazdák.

Írta és fotók: Kiss Kálmán