Képviselő-testületi ülés 2017. június 15. – VIDEO

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 15-én tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:

1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A Marcali Városi Önkormányzat lakáskoncepciójának felülvizsgálata

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások valamint vezetői pótlék mértékének meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

7. Előterjesztés a 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről és saját forrás biztosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. TOP-3.2.1-15-2016-00025 azonosítószámú, „Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása” tárgyú nyertes pályázat támogatás elfogadásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében ismételten meghirdetett pályázati felhívásokra történő pályázatok benyújtásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Egyebek

 
 

Kapcsolat

Levelezési cím:
8700 Marcali, Múzeum köz 5.
Telefon:
+36 30/598-5-598
E-mail cím:
info@tavitv.hu

Szolgáltatásaink

Képújság készítés, sugárzás
PR-interjú készítés
Reklámfilm készítés
Referencia film készítés
Rendezvények lebonyolítása

Archívum

 
error: Másolásvédelem bekapcsolva!