Képviselő-testületi ülés 2017. szeptember 21. – VIDEO

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 21-én 14.00 órakor tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:

1.A Beszámoló a Marcali Múzeum munkájáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

1.B. Előterjesztés a Marcali Múzeum komplex ellenőrzéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Csatlakozás a Bursa Hunagrica ösztöndíjpályázathoz

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Településrendezési eszközök módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. A Marcali Múzeum alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. A Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés pályázat kiírásáról a Marcali Városi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a Posta köz 2. sz. alatti ingatlan felújításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a Marcali Város Önkormányzata által elnyert pályázatokról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A Marcali Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a Helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Marcali 0599/10 hrsz. ingatlan ingyenes tulajdonba vétele (Bizei parkoló)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. Önkormányzati ingatlan vételi kérelme Marcali, Templom u., 540 hrsz.

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. Önkormányzati ingatlan vételi kérelme Marcali, Gábor Á. u.2. 3.em.2.szám, 1601/20/A/14 hrsz.

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

18. Önkormányzati ingatlan vételi kérelme Marcali, Ifjúság u. 1. szám 1036/2 hrsz.

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

19. Az önkormányzat ingatlan vásárlása, a Marcali, Piac utcában

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

20. Saját használatú út megvásárlása Marcali 326/3 hrsz.

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

21. Pillangó rugós játszótéri eszköz ingyenes átadása önkormányzat javára

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

22. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

23. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

24. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

25. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

26. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

27. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

Egyebek

 
 

Kapcsolat

Levelezési cím:
8700 Marcali, Múzeum köz 5.
Telefon:
+36 30/598-5-598
E-mail cím:
info@tavitv.hu

Szolgáltatásaink

Képújság készítés, sugárzás
PR-interjú készítés
Reklámfilm készítés
Referencia film készítés
Rendezvények lebonyolítása

Archívum

 
error: Másolásvédelem bekapcsolva!