Caritas Hungrica Díjat kaptak a gadányi Karitász Csoport vezetői

2018. október 6-án, Budapesten, a Magyar Szentek templomában tartották meg a Katolikus Karitász ünnepségét, melynek keretében került sor a Caritas Hungarica Díjak átadása is.

A program szentmisével kezdődött, melyet Spányi Antal püspök, a Karitász elnöke celebrált az egyházmegyei karitász igazgatók, valamint közel 200 önkéntes karitász aktivista és vendég jelenlétében. A megjelenteket Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója köszöntötte és elmondta, hogy az istentiszteleten hálát adnak azokért az önkéntesekért, akik különböző szociális területeken önzetlenül segítik a rászorulókat, továbbá példaértékű munkát végeznek.

Szentbeszédében Spányi Antal a krisztusi szeretet fontosságára figyelmeztetett mindenkit és kiemelte, hogy Jézus egész életében, minden tettében az Atya szeretetét sugározta. Mindenki, aki Jézussal találkozott, az Isten jóságával találkozott. Mindenkinek fölkínálta az ebben a jóságban való újjászületést és megújulást. De utalt Assisi Szent Ferencre is, aki a teremtett világban minden elesett emberben Krisztust látta és az illető felé ezzel a jóságos szeretettel tudott fordulni. Végül XII. Piusz pápát idézte, aki arra bíztatott, hogy: „Ne csak a bűnösökért, a rosszakért, a rászorulókért imádkozzunk, hanem a jókért is. Hogy állhatatosak maradjanak, hogy megmaradjanak hűségben, kitartsanak a jóban. Küldetésünk ez is, önmagunkért és egymásért is, a jókért is imádkozni. Így erősítjük és így szilárdítjuk meg azt a jót, Isten gazdag országát, amelyet Krisztus hozott el szeretetével.”

A szentmise után adták át a Katolikus Karitász vezetősége által 2012-ben alapított Caritas Hungarica Díjakat. Az elismerés célja az, hogy a karitász önkénteseket biztosítsák arról, az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat az önkénteseket, akik ezen a téren Krisztus szeretetéről példaértékűen tettek tanúságot szolgálatukban.

A díj célja továbbá, hogy buzdítsa a közösségeket a karitatív tevékenységre Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán; és példaképül állítani mások elé azokat a köztünk élő híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon Jézus tanítása szellemében: „…mert éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam is fölkerestetek…” (Mt 31,35-36).

A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három plébániai önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató. Az elismerést azok a plébániai önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatása.

Az idei esztendőben 40 önkéntest tüntettek ki, köztük a Kaposvári Egyházmegye képviseletében a Gadányi Karitász Csoport vezetőit: Ladencsics János Zoltánt, Ladencsics János Zoltánnét és a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia karitászcsoportjának vezetőjét: Tulman Gézánét.

A Karitász vezetősége egy támogatónak Janas Hubertus-nak külön is köszönetet mondott, hogy közel 25 éve áldozatos szeretettel viseli szívén hazánk rászorulóinak sorsát és támogatásával évről-évre segíti munkát.

A díjak átadását követően Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatóhelyettese méltatta a díjazottakat. „Az elismerést kiérdemlő önkéntesek a Katolikus Karitász tevékenysége során kiemelkedő módon és rendszeresen segítik a legrászorultabb embertársaikat. Betegeket, magányos időseket látogatnak és fizikai, valamint lelki támogatással nyújtanak segítséget számukra.” Gyűjtéseket, jótékonysági programokat, segélyakciókat, nyári táborokat szerveznek, és nem riadnak vissza az adományok pakolásától, válogatásától vagy éppen kihordásától sem. „Sok időt szánnak a családok meglátogatására és szociális helyzetük felmérésére is, hogy a legjobb helyre jusson a segítség. … Különösen érzékenyek a legelesettebbek, az idősek, betegségben szenvedők és a gyermekek problémái iránt.”

„Mindezek mellett valamennyi díjazott különösen nagy odaadással, elhivatottsággal és türelemmel áll a rászorultak mellett vigaszt nyújtva a nehézséggel küzdők számára.”

„Végezetül a díjazottakhoz szeretnék szólni. Köszönjük az áldozatokkal is járó szeretetszolgálatot, az ötleteiket, a befektetett erőt, a másokra szánt időt és hogy közösségben együtt építhetjük Isten országát! Köszönjük mindannyiuknak!” – zárta beszédét Zagyva Richárd.

A díjazottak nevében pedig dr. Herjeczki Jánosné köszönte meg az elismeréseket.

Ladencsics János Zoltán és Ladencsics János Zoltánné méltatása:

Ladencsics Zoltán és felesége, Gyöngyi Gadány község rászorulóinak elkötelezett segítői. Idejüket, energiájukat, gyakran anyagiakat sem sajnálva szervezik a hozzájuk fordulók támogatását. Szolgálatukat szívvel-lélekkel, jókedvűen és alázatosan végzik, segítőkészségüket nem csak a rászorulók, de karitászos önkéntestársaik és az egyházmegyei központ munkatársai is gyakran megtapasztalhatják. A fizikai szükség enyhítése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a lelki szükség csillapítására is. Köszönjük, hogy a sok segítséget-váró bátran bízhat általatok a Karitászban. A Jóisten adjon Nektek ehhez még sokáig lendületet és egészséget!

Forrás: Katolikus Karitász

Fotók: Merényi Zita és Ladencsics Virág