Kórházkarácsony a plébánia szervezésében

2018. december 20-án, csütörtökön 15 órakor karácsonyi liturgiát tartottak a Marcali Plébánia szervezésében a kórház ápolási és krónikus osztályán.

Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a betegeknek beszélt karácsony üzenetéről, valamint köszönetet mondott a nővérek és az orvosok áldozatos munkájáért is.

A liturgiában felolvasták a karácsonyi örömhírt, majd az ünnephez kapcsolódó ismert egyházi énekek csendültek fel, illetve egy az alkalomhoz illő vers is elhangzott. A betegek ezután szentáldozáshoz járulhattak.

A kórházkarácsonyon a Marcali Karitász Csoport aktivistái és a Noszlopy iskola hittanos diákjai – hitoktatójukkal együtt – vettek részt, akik szentképekkel, illetve naranccsal ajándékozták meg a betegeket, valamint a nővéreket, ápolókat.

A kórházlátogatók ezután elmentek a belgyógyászatra, a sebészeti és hospice osztályokra is.

Írta és fotók: Kiss Kálmán