Borszentelés Marcaliban

2018. december 26-án, szerdán, Karácsony másnapján, a 9 órás szentmisén a Marcali plébániatemplomban Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános megáldotta az idei borokat és a szőlősgazdákat is.

Az áldás után Bognár György saját szerzeményű versét szavalta el. A mise után pedig, a templom előtti téren Iván atya megáldotta a forralt bort is, melyet Gelencsér Róbert világi elnök és családja kínált a jelenlévő híveknek.

Írat és fotók: Kiss Kálmán