HírekKultúra

Elsőáldozás a plébániatemplomban

2019. június 2-án, vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepén, a 9 órás szentmisén 26 hittanos gyermek először áldozott a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta. Szentbeszédében megköszönte a szülők és nagyszülők áldozatvállalását, hogy gyermekeik, illetve unokáik eljuthattak a szentáldozáshoz. Iván atya ezen kívül elmondta, hogy a hitoktatás is a nevelést szolgálja, csakúgy, mint az iskolai tanítás. Valamint köszönetét fejezte ki Györei István igazgatónak és a diákok osztályfőnökeinek, akik szintén eljöttek erre a jeles alkalomra.

Az elsőáldozók a szentmisén – az eddigi hagyományoknak megfelelően – keresztségi fogadalmat és ünnepélyes ígéretet tettek, és ők is megköszönték a szüleiknek, hogy lehetőséget kaptak arra, hogy a szentáldozás révén találkozhassanak Krisztussal.

A szentmisén Balogh Bálint kántor és a Fény Gyermekei Zenekar működött közre. Az elsőáldozók felkészítő tanárai: dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna és Tombor Erzsébet hitoktatónők voltak.

Írta és fotók: Kiss Kálmán