Bérmálás a plébániatemplomban

2019. június 9-én, Pünkösdvasárnap 16 órakor kezdődött az ünnepi szentmise a Marcali plébániatemplomban. A bérmálás szentségét Varga László kaposvári megyéspüspök szolgáltatta ki a nyolcadikos hittanosoknak és felnőtt fiataloknak.

A püspök urat az egyházközség nevében Király Róbert képviselő testületi tag és felesége köszöntötték. A bérmálkozók nevében pedig Tóth Eszter Ágnes és Mali Gergő nyújtottak át ajándékokat és kérték a megyésfőpásztort, hogy részesítse őket kegyelemben e meghatározó szentség vétele által.

A bérmálásra készülőket Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános mutatta be Varga László püspöknek, aki ismételten örömmel jött Marcaliba, hogy a 28 hittanost és a 4 felnőttet megbérmálja. Szentbeszédében az ünnep jelentőségéről, a Szentlélek eljöveteléről osztotta meg gondolatait a jelenlévőknek.

A szentmisén Balogh Bálint kántor orgonán, valamint a Fény Gyermekei Zenekar működött közre gitáros, dicsőítő énekekkel.

Írta és fotók: Kiss Kálmán