HírekKiemelt hírekKözélet

Képviselő-testületi ülés 2019. augusztus 15. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 15-én  soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülést tartotta.

NAPIREND:

1. Előterjesztés a Marcali Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

2. Előterjesztés a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet feladatellátásáról
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

3. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

4. Előterjesztés az önkormányzat vagyonkezelésébe került egészségügyi ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

5. Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-SO1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat önerejének vállalásáról
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

6. Előterjesztés a DRV_V_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

7. A DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű megnevezésű víziközmű 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

8. A DRV_V_339 kódszámú, Somogysámsoni kistérségi vízmű megnevezésű víziközmű 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

9. Előterjesztés a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

10. Előterjesztés a marcali vásártér felújításához kapcsolódó ingatlancseréről
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

11. Előterjesztés a marcali vásártér tetőfelújításával összefüggő tartozás átvállalásáról
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

Egyebek