Bűnmegelőzési tanácsok Mindenszentekre és Halottak Napjára

Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket.

Szomorú tapasztalatunk, hogy a kegyelet napjaiban a temetők közvetlen környezetében gyakrabban fordult elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, továbbá az ingatlantulajdonos távollétét kihasználva lakásbetörés, illetve besurranás. 

Kérjük Önöket, hogy: 

  • Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták.
  • Ne hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! A személygépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz!
  • Gépkocsijukkal lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljanak!
  • Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik!
  • Amennyiben lehetséges, inkább családosan, rokonokkal, barátokkal menjenek a sírkertekbe!
  • Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk belső zsebeiben tartsák!
  • Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak!
  • Megbízható szomszédot megkérhetik arra, hogy távollétünkben kísérje figyelemmelházukat, lakásukat, természetesen ezt majd Önök is viszonozhatják.
  • Égő gyertyát vagy mécsest ne hagyjanak koszorún, mert tüzet okozhat!
  • Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy a fentiekben ismertetett jogsértéseket tapasztal, azonnal értesítse a Rendőrséget a díjmentesen hívható 112-es vagy 107-es segélyhívó telefonszámokon!

A Rendőrség ez évben is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket!