Képviselő-testületi ülés 2019. november 21. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 21-én tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

Napirend:
1.Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
Előadó: Kőrösi András, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

2. A Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. A 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

7. Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységéről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a II.sz. gyermek háziorvosi körzet 2020. évi feladatellátásáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

10. Előterjesztés a „Marcali Város településrendezési eszközeinek 4. számú módosítás” tárgyalásos eljárásához a partnerségi egyeztetés lezárásával és a környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntéshez
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

12. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

13. Előterjesztés Marcali 059 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

15. Beszámoló a közalapítványok 2018. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. Előterjesztés az önkormányzat által a 2020. évre igényelt éven belüli folyószámla hitelkeretről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. Előterjesztés a Marcali központi konyha szabad kapacitásának kihasználására vonatkozó szabályozás elfogadására
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

18. Egyebek