HírekKözélet

Átadták Tapsonyban a védőnői szolgálat teljesen felújított épületét.

A projekt Tapsony Község és térségének egészségügyi alapellátási szolgáltatásai közül a védőnői szolgálat fejlesztést célozta meg. Tapsony, Nagyszakácsi, Nemesvid, Somogysimonyi és Somogyzsitfa községek önkormányzatai társulási megállapodásban rendelkeztek arról, hogy a védőnői szolgáltatást egy körzeten belül kívánják megoldani, és a feladat ellátására megbízzák Tapsony Község Önkormányzatát. Ezáltal a védőnői egészségügyi alapellátást Tapsony Község Önkormányzata, mint szolgáltató biztosítja az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés és a szükséges működési engedély kereti között, az alkalmazásában álló 1 védőnő részvételével.

A beruházás célja az volt, hogy a védőnői szolgálatnak helyet adó épület megfeleljen a kor követelményeinek és ezáltal magasabb színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani az igénybe vevők részére.
Az épület 1940-ben épült, elavult. Felújítására évtizedek óta nem volt lehetőség: az ajtók, ablakok elöregedtek, nem zárnak megfelelően, a padlózat elavult, a falak vizesek, dohosak, jelenleg gáz konvektorok fűtik be a helyiségeket, ami a nyílászárok rossz állapota miatt nagyon költséges.

A fejlesztés során megvalósult a tanácsadó épületének teljes infrastrukturális felújítása (lábazat, alapok megerősítése, tető- és nyílászárócsere, falak külső hőszigetelése, teljes épületgépészeti – víz-, csatorna- fűtésrendszer– és villamossági felújítás, belső burkolatok cseréje) akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával, valamint az ellátást kiszolgáló, a szakmai munkához nélkülözhetetlen jelenleg elavult és hiányos eszközpark megújítása. Kialakítottak egy multifunkcionális helyiséget, amely lehetőséget biztosít a terhes gondozáson és a méhnyak szűrésen felül különböző előadások, baba-mama torna, várandós torna tartására

Az öt településen végzendő védőnői munka elősegítése érdekében személygépkocsi beszerzésére is sor került és ehhez kapcsolódóan az épületben garázs került kialakításra.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett  Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és Göntérné Dr. Gyirán Szilvia a Marcali kormányhivatal vezetője akik a település polgármesterével,átvágva a szalagot adták át az épületet.