Pásztorjáték és éjféli szentmise Szenteste a plébániatemplomban

2019. december 24-én 23.30 órakor, a Noszlopy iskola hittanos gyermekeinek pásztorjátékával kezdődött a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban a karácsonyi ünnepi szertartás.

A pásztorjáték Jézus születésének történéseit mutatta be hagyományos formában, a Szentcsaláddal, valamint az angyalokkal, pásztorokkal és a napkeleti bölcsekkel, akiket a néphagyomány három királyokként tart számon. A darabot dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna és Tombor Erzsébet hitoktatónők tanították be a gyermekeknek, közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar gitáros énekekkel.

Eztán vette kezdetét az éjféli szentmise, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált, aki szentbeszédében kiemelte, hogy Jézus Krisztus születésének napja örömünnep. Ennek az örömnek a befogadására mi az ádventi időben készülünk, míg az egykori pásztorokat váratlanul érte az angyal megjelenése és az örömhír hallatán keltek útra, hogy elsők között keressék fel a világ Megváltóját.

A telt házas istentiszteleten a Latinovits-díjas Kurucz Ádám Konrád és a Kazinczy-díjas Kozma Krisztián versmondók Ady Endre karácsonyi verseivel emelték az ünnep fényét. Közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar és Balogh Bálint kántor.

A szentmise után Iván atya és Király Jenő templomatya karácsonyi szentképeket adott a jelenlévőknek, valamint kívántak mindenkinek áldott ünnepeket.

Írta és fotók: Kiss Kálmán