Megkezdődött az ökumenikus imahét

2020. január 19-én, vasárnap a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban 9 órakor ünnepi istentisztelettel indult az ökumenikus imahét Marcaliban, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált. Igét Fazekas Krisztián református lelkipásztor hirdetett a katolikus és a nagy számban megjelent református híveknek.

Az ideén országszerte január 19-26. között tartják meg az ökumenikus imahetet a keresztények egységéért, melynek anyagát a máltai keresztények készítették. Jelmondatait a Bibliából vették: .„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel28,2) és „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel28,2), mely idézetek a hajótörött Szent Pál szigetre érkezését elevenítik fel.

Az istentiszteleten a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar, Balogh Bálint orgonán, Jáki Zoltán pedig hegedűn működött közre.

Az ökumenikus programsorozat szerdán, 17.00 órakor az X-házban Bibliaolvasással folytatódik, majd jövő vasárnap 17 órakor pedig a református-evangélikus templomban istentisztelettel fejeződik be, ahol majd Iván atya hirdet igét a híveknek, hogy keresztény/keresztyén megmaradásáért imádkozzanak.

Írta és fotók: Kiss Kálmán