HírekKiemelt hírekKözélet

Tájékoztató kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosan

Tájékoztató a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet alapján elrendelt korlátozásokról a vendéglátással és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosan 

A fenti kormányrendeletben megjelölt korlátozó intézkedés az üzletben tartózkodó személyekre vonatkozik, ami alól kivételt képeznek a dolgozók és vendéglátás esetén a megrendelés céljából történő várakozás.

A dolgozók a jogszabályban meghatározott időtartamban is az üzletben tartózkodhatnak az alábbiak szerint:

 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

 A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő- és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik;

    Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A Kereskedelmi törvény 2.§ 27.pontja szerint üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak. 

A fenti rendelkezések be nem tartója szabálysértést követ el és ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható.

A korlátozó intézkedések betartását – a 2. § (1) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése kivételével – a rendőrség ellenőrzi.

A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

                                                        Bödőné Dr. Molnár Irén

                                                               jegyző