Sajtóközlemény – 293,18 m ft vissza nem térítendő támogatás a marcali bölcsőde bővítésére

Európai uniós forrás segítségével kerül sor a Bölcsőde bővítésére és korszerűsítésére Marcaliban. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű felhívásra benyújtott pályázat 293,18 M Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015 azonosítószámú projekt célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a bölcsődei szolgáltatás fejlesztése által. A jelenlegi épület átalakításával a marcali Bölcsőde egy csoporttal bővül.

A pályázat keretében korszerűsítésre kerül a fűtési rendszer, megvalósul a tető hő- és vízszigetelése, a homlokzat hőszigetelése, a lapostetőre napelem kerül. Akadálymentes vizesblokk, akadálymentes parkoló és új játszóudvar kerül kialakításra, megtörténik a kerítés felújítása is. A Magyar Bölcsődék Egyesülete Módszertani Szervezete által véleményezett eszközlista alapján sor kerül a fejlesztő, játék és gondozó eszközök cseréjére. Marcali Város Önkormányzata a projekt keretében kisbusz beszerzését is tervezi, bővítve ezzel a bölcsődei szolgáltatás iránt érdeklődők körét. A fejlesztés megteremti az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítja a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A projekt várható befejezésének dátuma 2021.09.30. A projektről bővebb információt a www.marcali.hu/eu-projektek oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Arany Attila, pályázati referens

arany.attila@marcali.hu

06-85/501-083