Püspöki vizit Marcaliban

Július 15-én Varga László megyéspüspök látogatást tett Marcaliban. Nemcsak a plébániát kereste fel, hanem találkozott dr Sülő László Marcali polgármesterrel a történelmi egyházak képviselőjével és a plébános munkatársaival és segítőivel is. A püspök nem jött üres kézzel, mindenkit megajándékozott egy általa írt lelkigyakorlatos könyvvel.

 A megyéspüspök először a plébániára érkezett, ahol rövid beszélgetést folytatott Kiss Iván esperes-plébánossal, majd a plébánia irodájában dolgozó Kiss Kálmán irodavezetőt és Jáki Zoltánnét, a plébánia könyvelőjét látogatta meg és beszélgetett el velük.. Majd a plébániatemplomban Király Jenő templomgondnokkal és Döbrei Sándorné sekrestyéssel találkozott. A megyéspüspök megköszönte munkájukat és rácsodálkozott a templom belsejének harmóniájára, megtekintette a prágai kisjézus ruhatárát, majd megtekintette az oratóriumban lévő egyháztörténeti kiállítást. A plébániatemplomból a Polgármesteri Hivatalba ment, ahol dr Sütő László polgármester úr fogadta, aki tájékoztatta az egyházi vezetőt a város jelenlegi helyzetéről, az újabb fejlesztésekről. A megyéspüspök érdeklődött a városban élő romák helyzetéről és rákérdezett hogy a fogyatékosokkal ki törődik a városban. A szívélyes jó hangulatú beszélgetés a megyéspüspök könyv ajándékozásával zárult. Varga László püspök ezután a plébániára ment, ahol Fazekas Krisztián református lelkész várta, akivel az ökumenizmus kérdéséről beszélt, a megyéspüspök érdeklődött a térségben élő reformátusok helyzetéről.. Ezután a templomok meglátogatása következett, a Boldog Gizella templomban Herber Lajosné és Jakó Lászlóné fogadták a megyéspüspök rácsodálkozott Boldog Gizella domborművére. A gombai templomnál megtekintette a kezdődő templomfelújítást, ahol  Molnár Györgyné várta és Király Jenő tájékoztatta a felújítási munkákról. A bizei templomban Károly János bácsi mesélt a püspöknek Bize multjáról.