HírekKultúra

Szent István-napi ünnepi szabadtéri szentmiseés kenyérmegáldás Marcaliban

2020. augusztus 20-án, csütörtökön10 órakor a plébánia hivatal előtt, a platánsor alatt ünnepi szabadtéri szentmisével emlékeztek az államalapító Szent István királyra.

Az istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, aki szentbeszédében az államalapító királyunk történelmi nagyságát, személyiségét méltatta, valamint a kereszténység kialakulását elevenítette fel. A misén Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas versmondó Tűz Tamás: Szent István király című versét mondta el. Közreműködötta Ságvári Róbert vezette Fény Gyermekei Zenekar, akiket Balogh Bálint kántor szintetizátorral, Jáki Zoltán pedig hegedűvel kísért.

A szentmisét követően történt a kenyérmegáldás szertartása. Elsőként Bognár György saját versét szavalta el Mindennapi kenyerünk címmel. Majd ezután nagytiszteletű Fazekas Krisztián Árpád református lelkipásztor hirdetett igét és beszélt a kenyér jelentőségéről. Végül Iván atya megáldotta az új kenyeret, melyhez a búzát a Kéthelyi Gazdakörök adták a Magyarok Kenyeréből, és a Takács Pékség sütött, majd dr. Sütő László Marcali város polgármestere szegte meg.

Az idei esztendőben, a koronavírus-járvány miatt a kenyeret az előkészületekben résztvevők kapták, illetve aki kért, annak is adtak egy-egy szeletet. Ezen kívül az esti városi ünnepségre, valamint az iparos házba is küldtek a megszentelt kenyerekből egyet-egyet.

Írta és fotók: Kiss Kálmán