Tanévkezdő szentmisék a koronavírus-járvány árnyékában

2020. szeptember 13-án vasárnap két tanévkezdő szentmisét (latinul: Veni Sancte-t) is tartottak Marcaliban: 9 órakor a plébániatemplomban, 18 órakor pedig a Boldog Gizella templomban. Az istentiszteleteket Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános mutatta be a – koronavírus-járvány ellenére – nagy számban megjelent hittanos diákok, szüleik és nagyszüleik, valamint a hívek előtt.

A plébániatemplomban együtt imádkoztak és kérték a Szentlélek és Szűz Mária közbenjárását erre az új tanévre, a hittanos diákokra és tanáraikra egyaránt, hogy türelemmel viseltessenek egymás iránt a különböző generációk. A szentmisén egy imával közreműködött Tóth Eszter Ágnes gimnazista. Majd Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas versmondó pedig a megbocsátásról olvasott fel egy szép történetet. Rajtuk kívül Balogh Bálint kántor és a Fény Gyermekei Zenekar emelte a tanévkezdő szentmise ünnepélyes hangulatát. Az istentisztelet végén a gyermekek Iván atyától és a hitoktatóktól egy kis búzaszemekből álló tasakot kaptak, hogy azokat elültessék, valamint gondoskodjanak róluk, és a kis növényekhez hasonlóan ők is növekedjenek a hit és a tudás elsajátításában.

Marcali iskoláiban az idei tanévben is szeptember 1-jén kezdődött meg a hit- és erkölcstan oktatás. A régi-új hitoktatók: Bojtorné Király Márta, dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna, Fazekas Miklós József és Tombor Erzsébet, akik a szentmise végén vették át a Varga László kaposvári püspöktől kapott megbízólevelüket.

Írta és fotók: Kiss Kálmán