HírekKiemelt hírekKözélet

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS! Képviselő-testületi ülés – 2020. október 15.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 15-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem).

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS AZ ALÁBBI LINKEN ÉRHETŐ EL:

N a p i r e n d:

1.A Beszámoló a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 2015-2019. évi munkájáról

Előadó: Györkös Tamás, igazgató

1.B A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 2015-2019. évekre kiterjedő komplex ellenőrzése

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

3. A Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratának módosítása

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

4. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának véleményezése

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Beszámoló a közalapítványok 2019. évi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a Családokért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez történő csatlakozásról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a 2021/2022-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű víziközmű-rendszer 2020-2034. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális víziközmű 2020-2034. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról

Előterjesztés: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2020-2034. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a Marcali 4460/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes Önkormányzati tulajdonba adásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

14. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

15. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

16. Egyebek