Mindenszentek és Halottak napja Marcaliban

A koronavírus-járvány miatt az idei esztendőben a Mindenszentek és a Halottak napja is a hatósági biztonsági intézkedések betartásával zajlottak Marcaliban.

2020. október 31-én, szombaton, Mindenszentek előestéjén a központi temető ravatalozójánál, 17 órai kezdettel tartották meg az ünnepi szentmisét.Az istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános mutatta be, énekkel Balogh Bálint kántor, versekkel Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas előadó és Tóth Eszter Ágnes gimnazista működött közre. Majd ezután a jelenlévő hívek a Kálváriához vonultak, ahol együtt imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért.

November 1-én, vasárnap, Mindenszentek napján a szokott miserend szerint zajlottak a szentmisék: 9 órakor a plébániatemplomban, 11 órakor a gombai, 17 órakor pedig a Boldog Gizella templomban, ahol az altemplomban – amely egyben temetkezési hely is – fejeződött be a liturgia.

Hétfőn, Halottak napján pedig 9 órakor a központi temető kápolnája helyett ismét a ravatalozónál, szabadtérben mondta el Iván atya a szentmisét.Szentbeszédében emlékeztetett, ilyenkor az elhunyt családtagjainkért,szeretteinkért, ismerőseinkért és barátainkért is imádkozzunk, hogy minél előbb nyerjék el az örök üdvösséget.

Írta és fotók: Kiss Kálmán