A Szaki is online oktatásra áll át.

Hétfőn újabb korlátozásokat jelentett be Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amely a Siófoki Szakképzési Centrumot is érinti. Öt tagintézményében átállnak az online oktatásra.

A Siófoki Szakképzési Centrum vezetőségének tájékoztatója az újból bevezetett online oktatással kapcsolatban

1. 2020. november 11-től iskolán kívüli online oktatás lép életbe 30 napra, ezért a tanulók, és a felnőttoktatásban résztvevők ettől a naptól otthonukban maradva, az osztályfőnökök, oktatóik tájékoztatása és irányítása alapján látják el feladataikat. Erről kérjük, hogy haladéktalanul tájékoztassák az intézményvezetők a diákokat és szülőket a KRÉTA-rendszeren keresztül, és egyéb, helyben szokásos módon.

2. A digitális tananyagok elérhetőségéről a diákok elsősorban a KRÉTA rendszeren, a folyamatosan frissülő iskolai honlapokról, és az iskolák hivatalos közösségi oldalairól tudnak tájékozódni.

3. A bevezetés napjától a tanulószerződéses, külső szakmai gyakorlati foglalkozásokon, az egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett, továbbra is részt vehetnek tanulóink. Az iskolai, belső gyakorlaton lévő tanulók online formában teljesítik kötelezettségeiket.

4. Az október 22. utánra tervezett szintvizsgák, a Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint elmaradnak.

5. A GINOP-6.2.3 projekt szabadidős tevékenység, drogprevenció, workshopok megszervezését online módon szükséges megoldani. Kérjük, az online jelenlét és előadások megszervezését teljeskörűen támogassák, és dokumentálják az iskolák. Ezzel kapcsolatban még további tájékoztatás várható.

6. Iskoláink továbbra sem fogadhatnak külső látogatókat, az ügyeletes vezetőn és kijelölt munkavállalókon kívül szigorúan tilos az iskola egészterületére belépni. Saját dolgozóink is csak testhőmérséklet mérése és kézfertőtlenítés után léphetnek be az épületekbe.

7. Megkérjük diákjainkat, hogy a már korábban létrehozott digitális közösségeken, közösségi oldalakon alkotott zárt csoportokon keresztül is segítség egymást a tanulásban.

8. Amennyiben nem áll rendelkezésre otthon digitális eszköz az online tanuláshoz/tanításhoz, úgy lehetőség van diákok és oktatók számára is az eszközök kölcsönvételére az iskolától a megfelelő adminisztráció elvégzése mellett.

9. Az épületek fertőtlenítését folyamatosan végezzék el munkatársaink, a már fertőtlenített épületrészeket zárják le.

10. Az iskolák vezetői és kollégáink megkapnak minden tájékoztatást a Centrum vezetésétől, amely az online oktatáshoz szükséges.A diákok közvetlenül tőlük juthatnak majd információhoz. A kérésünk az, hogy várják meg a diákok és a szülők is az osztályfőnökök, tanárok jelzéseit, útmutatásait, hogy rendezetten folytathassuk tovább, online a tanévet!

#együttújrasikerülnifog

A Siófoki Szakképzési Centrum vezetése