Krisztus Király és Szent Erzsébet ünnepe Marcaliban

2020. november 22-én, vasárnapa 9 órás szentmisén Krisztus, a mindenség királyának ünnepén nemcsak Róla, hanem Szent Erzsébetről, a szegények védőszentjérőlis megemlékezteka Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

A koronavírus-járvány miatt azonban az idén elmaradt az ünnepélyes bevonulás a koronával, kenyérrel és rózsákkal, melyet minden évben a hittanos és ministráns gyermekek, valamint a helyi Karitász Csoport aktivistáiszoktak behozni a templomba. Egyúttal – az aktuális járványügyi intézkedések betartásával – a Szent Erzsébet szobrot sem hozták át az X-házból, melyet mindig a főoltár elé állítanak, emlékeztetve a nagy magyar szentre.

Az egyszerű, gitáros énekek nélküli istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános úr celebrálta, aki szentbeszédében egyrészt Krisztus Király ünnepének és üzenetének jelentőségét, a szeretet fontosságát hangsúlyozta. A napi evangélium alapján az embertársaink iránti irgalmasság gyakorlására hívta fel a jelenlévők figyelmét. Kiemelte, hogy Jézus iránti szeretetből teszünk jót a rászorulókkal, hiszen Ő mondta: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” (Mt 25,40). Ehhez az üzenethez jól kapcsolódik Szent Erzsébet példája is, aki az önfeláldozó életét a szegények, a rászorulók gondozásának szentelte. Éppen ezért ezen a napon, minden évben az ország valamennyi katolikus templomában a szegények javára gyűjtenek adományokat a Karitász aktivisták, hogy aztán a karácsonyi ünnepet tegyék a rászorulók javára egy kicsit meghittebbé.

Iván atya a szentmise keretén belül egy fiatal lányt is a bérmálás szentségében részesített, aki a két héttel korábban megtartott ünnepi alkalmon nem tudott jelen lenni az évfolyamtársaival.

Az istentiszteleten közreműködött Tóth Eszter Ágnes gimnazista, Kozma Krisztián Kazinczy-díjas előadó Sík Sándor: Krisztus Király című versével, valamint Balogh Bálint kántor orgonával.

Krisztus Király ünnepe egyben az egyházi év utolsó vasárnapja.A következő vasárnaptól már megkezdődik az ádvent időszaka. Sajnos az idén – a pandémia miatt – szabadtéri kültéri ádventi koszorú nem készül a plébániatemplom előtt, viszont a gyertyagyújtásokat azért egyszerű formában, szombat esténként megtartják bent a templomban egy kisebb ádventi koszorúnál. Azonban a kültéri betlehemet– előre láthatólag, ha a járvány-helyzet úgy engedi, akkor –a karácsonyi ünnepkörbenel fogják készíteni a megszokott helyen.

Írta és fotók: Kiss Kálmán