HírekKiemelt hírekKözélet

Csendben ünnepel ma Somogyország

Az évtizedeken keresztül sikeres, színes, mozgalmas Megyenap és Megyehét eseményeit idén kényszerűen háttérbe szorította a koronavírus járvány. Megyénk legnagyobb ünnepén azonban erkölcsi kötelességünk – ha csak írott formában is – megemlékezni arról a dicsőségről, melynek köszönhetően a magyar vármegyék közül elsőként Somogy kapott címert és pecséthasználati jogot – kezdte ünnepi megemlékezését Biró Norbert.

A Somogy Megyei közgyűlés elnöke kiemelte: 531 évvel ezelőtt, Mátyás királyunk halála után elődeink bebizonyították, hű fiai e honnak, példát mutattak hazaszeretetből az egész országnak. Az haza és a korona megóvása harcba vezette a somogyiakat a trónkövetelő I. Miksa német király, későbbi német-római császár hadai ellen. Nekik is köszönhető, hogy akkor nem lett egy hatalmas birodalom része hazánk, nekik is köszönhető, hogy meg tudtuk őrizni függetlenségünket. Ezt a bátor kiállást ismerte el pár évvel később, 1498. január 6-án II. Ulászló, aki hálája jeléül pecsétet és címerhasználati jogot adományozott Somogy vármegyének. Mai szóhasználattal nyugodtan nevezhetjük ezt kimagasló sikernek is, hiszen 52 évvel előztük meg az utánunk következő megyét e tekintetben. Erre a somogyi elsőségre, elődeink dicsőségére emlékezünk ünnepi közgyűléssel évtizedek óta Vízkeresztkor. Ez a nap azonban nem csak a megemlékezésről szól, hanem az előző esztendőben végrehajtott feladatokról is beszámolunk, valamint előrevetítjük az előttünk álló lehetőségeket is a somogyi polgárok számára.

Nyitott Vármegyeháza programunk keretében az elmúlt években Csurgón, Marcaliban, Siófokon, majd Kaposváron ünnepeltünk, idei ünnepi közgyűlésünket pedig Barcsra terveztük, mely sajnos ezúttal elmaradt. A korábban kiválasztott és a várossal egyeztetett helyszínről természetesen nem mondtunk le, amennyiben jövő évben már gondtalanul ünnepelhetjük Megyenapunkat, akkor a Dráva partján tesszük meg azt. Az ünnep azonban nem csak a visszatekintésről, a megemlékezésről szól, a jövőről is szót kell ejtsünk. Hamarosan lezárul a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP), melynek eredményeképpen több mint 53 milliárd forint érkezett Somogyba a megyei önkormányzat közreműködésével. A fejlesztések, építkezések sok esetben már lezárultak, vagy éppen folyamatban vannak. Az viszont mindegyikről elmondható, hogy nem felülről vezérelt, vagy önös érdekek alapján valósultak és valósulnak meg, hanem az itt élők akarata szerint zajlott már a tervezés is. Ez az akarat pedig erős volt, hiszen az eredetileg megyénkbe szánt 43,45 milliárdos keretet sikerült tízmilliárd forinttal megemeltetnünk. Köszönet jár ezért a somogyiaknak, akik hisznek a jövőben, hisznek településükben, megyéjükben.

A települések önálló tervezésének lehetősége nem szakad meg a jövőben sem, amikor a következő uniós pénzügyi ciklus területfejlesztési beruházásaira készülünk. A TOP-ot felváltja a Versenyképes Magyarország Operatív Program, mely lényegesen nem változtatja meg az előző években megszokott folyamatokat, továbbra is a területfejlesztésre koncentrálhatunk a megyei önkormányzat koordinálásával. Megkezdődött az igények felmérése, aktívak a somogyi települések, változatlanul az életminőség javítását, a vonzerő és megtartó erő növelését helyzeték előtérbe.

A Somogy Megyei Önkormányzat az elmúlt években több területen is segítette fentiek mellett településeinket. Bár a megyeheti programokkal együtt a jótékonysági Megyebál is elmarad, nem mondtunk le kisdiákjaink kirándulásának támogatásáról. Korábbi támogatóink is változatlanul fontosnak érzik, hogy a gyermekek ellátogathassanak egy-egy somogyi helyszínre, így az már biztosnak látszik, hogy a Szülőföldem Somogyország programnak köszönhetően idén is megismerhetik csodálatos megyénk értékeit a jelentkező osztályok. Azt viszont még nem látjuk pontosan, hogy a szintén sikeres SomFALU programunkat milyen formában tudjuk idén megvalósítani. Tavaly a járvány miatt módosítottunk az eredeti kiíráson, és kimondottan pályázati önerőt biztosítottunk nehéz helyzetbe került településeinknek. Célunk idén sem lehet kisebb, mint az előző években. Versenyképes, élhető Somogy megye építése, ezért lehetőségeink szerint ismét segítő kezet nyújtunk, ahogy tettük azt Projektirodánkkal is tavaly. Olyan települések pályázataiban vettünk tevékenyen részt, melyek szakember híján nem tudtak volna például a Magyar Falu programban sikereket elérni.

A tavalyi ünnepi közgyűlésen hangsúlyoztam, hogy a folytatás, a békés építkezés lehetősége adatott meg számunkra, amikor 2019-ben megalakult az új megyei közgyűlés, melynek abban van a legfőbb ereje, az lehet a legnagyobb sikere, hogy a somogyiakkal közösen véghezviszi mindazt, amit elterveztek. Így lehet közös a boldogulásunk, a fejlődésünk, az előrejutásunk, s csak így számíthatunk egymásra. Nos, az építkezés, az előrejutás szerencsére nem állt le a járvány miatt, de mindannyiunknak maradt hiányérzete. Sokkal többet tehettünk volna megyénkért, ha a megszokott kerékvágásban zajlott volna az élet, ha teljes mértékben az előttünk álló feladatokra koncentrálhatott volna mindenki, és nem arra, miként maradjunk egészségesek, miként óvjuk meg családunkat, ismerőseinket a vírustól.

A mai napon, ezen a csendes ünnepen azonban marad a remény és a hit, hogy nem fordulhat elő újra mindaz, amit át kellett élnünk tavaly. Hogy ebben az évben teljes erővel az építkezésre, Somogy megye fejlődésére koncentrálhatunk, nem pedig a vírus miatti védekezést kell előnyben részesítenünk. Tudom, nem megy ez egyik napról a másikra, hiszen a koronavírus járvány még nem múlt el, itt van közöttünk. Ezért arra kérek mindenkit, továbbra is tartsa be a szabályokat, tegyünk meg mindent azért, hogy minél kevesebb megbetegedéssel, minél kevesebb áldozattal kelljen szembesülnünk megyénkben. A mai ünnepen pedig hajtsunk fejet hős elődeink előtt, hajtsunk fejet minden somogyi előtt, aki valaha ezért az országnyi megyéért élt és dolgozott. Hála és köszönet jár nekik. Nekik is köszönhetjük, hogy ma itt élhetünk a Dráva és a Balaton ölelésében, hogy még mindig magyarként, somogyiként gondolkodhatunk, magyarként és somogyiként tervezhetjük a jövőt.

A Megyenap nem csak a megemlékezésről és a beszámolásról, tervezésről szól, ezen a napon ismerjük el azon kiváló somogyiak teljesítményét, akik sokat tettek szűkebb és tágabb közösségükért, településükért, megyénkért. A megyei közgyűlés határozata ezúttal is megszületett, de a jelenlegi vírushelyzet miatt az elismerések személyes átadása csak egy későbbi időpontban történhet meg.

A Somogy Megyei Közgyűlés 2020 szeptemberi döntése értelmében a megye legmagasabb szintű elismerését, Pro Comitatu Somogy kitüntetést adományozott id. Tengerdi Győző, balatonkeresztúri nyugalmazott pedagógus, népzenekutató, népzenész, karnagy számára.

Somogy Polgáraiért Díjjal ismerte el Bántó Zsuzsanna Magdolna, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Bodó Imre József nyugdíjas agrármérnök, helytörténész, Góz Mihály József, a Buzsáki Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Máj Péter kaposvári nyugdíjas, a Marcali 3 Tenor, Mocz András, a somogyszobi Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdonosa, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke, Rigó László, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Műszaki és Üzemeltetési Osztályának vezetője, Szabó Sándor, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatója, Tóth Gergely, a siófoki CE Hotels & Resorts ügyvezetője, és a szentbalázsi Zselici Rózsakert Idősek Otthonának Kollektívája tevékenységét.

Somogy elismert értékeiről is közgyűlési határozat született. A döntés értelmében a megye vonzerejének növeléséhez, megyénk népszerűsítéséhez nagymértékben hozzájárult a Barcsi Malom, Deák Varga József életműve és a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom, ezért számukra az Örökségünk – Somogyország Kincse kitüntető címet adományozta a Somogy Megyei Közgyűlés – tájékoztatott a megyenapi elismerésekről Biró Norbert.