Befejeződött a „Házasság hete” Marcaliban a házaspárok megáldásával

2021. február 14-én, vasárnap a 9 órás szentmisén, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a „Házasság hete” című rendezvénysorozat befejezéseként mintegy 20 házaspárt áldott meg ünnepi keretek között az aktuális járványügyi intézkedések betartásával.

A megjelent párok egymást is megáldották, és ismét igent mondtak egymásnak, miközben a szerelmesek védőszentjének Szent Bálint közbenjárását is kérték további életükre. Az istentiszteleten a hívek elénekelték az Ároni áldást, valamint Iván atya megköszöntötte a névnapját ünneplő Balogh Bálint kántort is.

Ez a kezdeményezés 1996-ban indult el az Egyesült Királyságból, amely Valentin-nap környékén minden évben a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Magyarország 2008-tól csatlakozott ehhez az eseménysorozathoz. Napjainkban már 4 kontinensen, összesen 21 országában tartják meg. A szervezés széles körű és nemcsak a keresztény egyházak, hanem különböző civil szervezetek is részt vesznek benne. A magyarországi központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Az idei évben Pálúr János orgonaművész és felesége Pálúr Kornélia az ünnepi hét arcai. A rendezvény jelmondata: „Ezerszer is igen.”

A magyar szervezők erről a Házasság hetéről a következőket írják: „A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

A Kaposvári Egyházmegyében: a kaposvári Szent Kereszt, Szent Margit, és Szent Imre; a kaposfüredi Szent Őrangyalok; a simonfai Utolsó vacsora; a kaposszerdahelyi Szűz Mária Neve; a nagykanizsai Szent József; a siófoki Sarlós Boldogasszony és Szent Lőrinc; a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony; valamint a szentbalázsi Szent Mihály templomokban, továbbá a bárdudvarnoki Porta Pacis lelkigyakorlatos házban celebrálnak ünnepélyes szentmisét a Házasság Hete programsorozat zárásaként, ahol szintén megáldották a házaspárokat.

Írta és fotók: Kiss Kálmán