HírekKözélet

Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe Marcaliban

2022. június 19-én, vasárnap 9 órakor tartották az idei esztendőben az úrnapi szentmisét és a körmenetet a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, a Boldog II. János Pál pápa, valamint a Hősök terén.

Az istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, plébános celebrálta. Szentbeszédében az Oltáriszentség (Eucharisztia) jelentőségéről beszélt. A Katolikus Egyház tanítása szerint az Oltáriszentség Jézus valóságos teste és vére. Ezen az ünnepen – szerte a világban – kiviszik az utcákra és a terekre, hogy Isten szeretetét hirdessék mindenki számára.

Iván atya prédikációjában utalt az ünnep fontosságára, megemlítve, hogy az elmúlt évi Eucharisztikus Kongresszus is erről szólt, akár a körmenet, vagy pedig a budapesti Hősök terén celebrált pápai szentmise, amikor az Oltáriszentségé volt a főszerep. Az Úrnapja, a körmenet mindenkit közelebb vihet az Istenhez. Az Eucharisztia nélkül szegényebb lenne a világ. Isten irgalmára szükség van, hogy megmentse a fenyegető háborútól a világot.

A szentmisén Tóth Eszter Ágnes gimnazista Babits Mihály: Eucharistia című versét szavalta el. Orgonával Balogh Bálint kántor, hegedűvel Jáki Zoltán, valamint a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre.

A szentmisét követően megtartották az úrnapi körmenetet is, a korábbi évek hagyományaihozhasonlóan. Kiss Iván a plébániatemplomban a főoltárnál kezdte a liturgiát, majd a templom déli ajtaján vonult ki a menet, és a járdán haladva a templom főbejárata melletti, illetve a plébániahivatal előtt elkészített kültéri lombsátraknál folytatta. A körmenet utolsó stációja ismét a főoltárnál végződött, ahol a plébánosbefejezte a szertartást, végül pedig az Oltáriszentséggel áldást adott a városra és lakóira.

A kettő kültéri lombsátor fém-szerkezetének összeállításáért az idén is Király Jenő templomatya felelt. Az ágakkal való díszítést Gelencsér Róbert világi elnök és a Tóth Péter vezette önkéntes csapat – köztük fiatalokkal – végezte. A virág-díszítésben az egyházközség templomiközösségeinek aktívabb tagjai segítettek.

Kiss Iván atya a szentmise végén megköszönte mindenkinek az áldozatos és segítő munkáját. A körmenet zavartalan lebonyolításában a Marcali Városrendészet és a Marcali Karitász Csoport tagjai működtek közre.