HírekKözélet

Évzáró nagy rendezvény a Mozgáskorlátozott Csoportnál.

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Marcali Körzeti Csoportja 2017. december 1-én tartotta évzáró nagy rendezvényét a GYÉK-ben. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Dr. Sütő László Marcali, Szabó István Csömend és Hakl Zoltán Nikla alpolgármestere. Együtt ünnepelt a tagsággal Málovics Józsefné az „Egerszegi Alapítvány” elnöke, és a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületétől Végh János tiszteletbeli titkár, több kedves munkatársával és a megyében működő körzeti testvér csoportok vezetői és képviselői, továbbá a Marcaliban és körzetében működő helyi civil szervezetek vezetői, meghívottjai.
A hagyományokhoz híven az éves beszámolóval kezdődött a hivatalos program, melynek végén Salamon Györgyné, Magdika megköszönte a tagság és vezetőség segítő munkáját, név szerint kiemelve és jutalomban részesítve a legaktívabb tagokat. Mindezt viszont köszönetek és támogató felszólalások sora követte. Elsőként Dr. Sütő László polgármester úr szólt a megjelentekhez és méltatta az összetartozásban rejlő értékeket, majd Málovics Józsefné Alapítványunk elnöke köszöntötte a csoportot, további támogatásáról biztosítva a tagságot, és megköszönve egyben a vezetőség és Salamon Györgyné Magdika fáradhatatlan és önzetlen munkáját.
Ünnepi műsorukat saját csoportjuk irodalmi színpada egyben énekkara kezdte, meghitt ünnepi hangulatot teremtve, kiknek felkészítését Takács Vendelné Márti irányította.
Őket a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola felsős tanulói színvonalas és életörömöt sugárzó néptánc előadása követte, vezetőjük és tanítójuk Kiss Katalin és Takács Gáborné Gazdag Edina tanárnők.
Végezetül kedves tagtársuk Papp Sándor példaértékű fellépése következett. Népdalcsokra minden elismerést megérdemel, nagy sikere volt, köszönet érte!
Az est folytatásaként hagyományosan finom vacsora, Tislér Istvánnak köszönhetően jó zene, tánc és baráti beszélgetés következett, melyről tekintse meg képeinket!

Köszönjük Salamon Györgyné Körzeti csoportvezető beszámolóját és Németh Lászlónak a képeket.