EgyébHírekMost szólj hozzáSzines

Szigorító jogszabály május 20-tól.

Új szabályokkal kell számolni a műszaki vizsgák során: ilyen például, hogy a műszaki biztos díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat eredményéhez.

Aki május 20-tól használt autót hoz be az országba, annak számolnia kell vele, hogy be kell mutatnia az eredeti országban kiállított „Műszaki vizsgálati bizonyítványt” is. E bizonyítvány adatait elektronikus úton továbbítani kell a közlekedésért felelős miniszter részére, az adatokat pedig legalább három évig meg kell őrizni.
Az új rendelet három típusba sorolja a vizsga során észlelt hibákat: kisebb hiba, komoly hiba és veszélyes hiba.

Kisebb hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések.

Komoly hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések.

Veszélyes hiba: a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai megtilthassák a jármű közúti forgalomban való használatát.

Ha kisebb hibát észlelnek csak, meg kell adni a műszaki engedélyt, veszélyes hiba esetén azonban nem használható tovább a jármű. A köztes komoly hiba esetében két szabály jöhet szóba: ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek komoly hiba miatt nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedély érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbítja meg. A rendelet melléklete viszont azt írja: komoly hiba hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg. Ebben az esetben az első vizsgálatot követő 2 hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni – írja a napi.hu.