HírekKiemelt hírek

Képviselő-testületi ülés 2018. április 19. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 19-én órakor tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

Napirend:

1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előadó: Bene Zsolt, városi rendőrkapitány

2. Tájékoztató Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Greffer József, tű. ezredes, kirendeltségvezető

3. Tájékoztató a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Tompos Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

4. A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Pályázat benyújtásáról a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséhez

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Pályázat benyújtása az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás tárgyában

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

8. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A talajterhelési díjról szóló 37/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bödöné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

10. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bödöné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

11. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. A Marcali Múzeum Stratégiai Tervének elfogadása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. A Marcali Múzeum Állományvédelmi Tervének elfogadása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. A Marcali Múzeum Gyűjteménygyarapítási, Nyilvántartási, Revíziós és Selejtezési Tervének elfogadása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázat beadása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. A Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

18. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

19. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

20. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

21. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/537-3/2018. számú törvényességi javaslatának ismételt tárgyalásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

22. Egyebek