EgyébHírekKiemelt hírekKultúraSzines

Új esperesi kerületeket hirdetett ki a megyéspüspök. Öt új kerületi esperes, köztük Kiss Iván marcali plébános.

Június 23-i hatállyal, Varga László kaposvári megyéspüspök, meghallgatva az egyházmegye papságának, a kerületi esperesek és a Papi Szenátus  véleményét megszüntette  az eddigi  7 esperesi kerületet és 5 új esperesi kerületet hozott létre: a székesegyházi, az andocsi, a somogyvári, a segesdi és nagykanizsai esperesi kerületeket.

Az új esperesi kerületeknél létráhozásakor fő szempont volt, hogy a papok közelebb legyenek egymáshoz, az esperesi kerületek jobban igazodjanak Somogy közigazgatási rendszeréhez, a járások összevonásából alakult ki az  5 új esperesi kerület. Nevüket a területükön lévő egyháztörténeti múltú településről kapták. Marcali a Somogyvári Esperesi Kerülethez került, melynek plébániái a marcali és fonyódi járásból kerülnek ki, de van köztük olyan is, amelynek filiái (hozzákapcsolt települései ) átlógnak valamelyik járásba. A Somogyvári Esperesi Kerület plébániái: Balatonkeresztúr, (Balatonfenyves) Balatonszentgyörgy (Balatonberény)Böhönye (Tapsony) Buzsák (Nikla) Fonyód, Inke, Kéthely, Lengyeltóti, Marcali, Mesztegnyő, Nagybajom, Somogysámson, Somogyvár (Öreglak, Osztopán))

Varga László megyéspüspök a Somogyvári Kerület esperesévé Kiss Iván marcali plébánost nevezte ki. Az egyházi kánonjog szerint a kerületi esperesek személyéről a megyéspüspök, meghallgatva a papság véleményét, szabadon és önállóan hozza meg döntését. Helyettes esperes Neumajer Zoltán fonyódi plébános lett.

A megyéspüspök személyi változásokról is döntött, a Somogyvári Esperesi Kerületben. Vaslabán Csabát felmentette a balatonkeresztúri plébánia vezetése alól és Kiss Zsolt gelsei plébánost  Balatonkeresztúrra helyezte plébánosnak. Ugyanakkor visszaállította a balatonszentgyörgyi plébániát, ahova Ungvárszki Imre eddigi mosdósi plébánost nevezte ki. A Fonyód által oldalagosan ellátott balatonfenyvesi plébániát ezentúl az új balatonkeresztúri plébános fogja szolgálni.. Továbbá Vajda Gábor lengyeltóti plébánost Kaposvár II. plébániára helyezte és helyette Horváth Loránd atyát nevezte ki lengyeltóti plébánosnak. Sudár János osztopáni plébánost a megyéspüspök nyugdíjállományba helyezte és az osztopáni plébániát Csendes Sándor somogyvári plébános gondjaira bízta.

Június 23-án papszentelés volt a kaposvári székesegyházban, ahol Varga László kaposvári megyéspüspök pappá szentelte Kisiván csaba és Fodor Béla diakónusokat. Továbbá Vida Zoltánt és Tölgyesi Dávidot diakónussá szentelte.

Képek: dr Hegedüs György