HírekKözélet

TÁJÉKOZTATÁS – Tisztelt lakosság, tisztelt kisgyermekes szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Katona József utcai Bölcsődéjében lehetőség van bölcsődei felvételre az üres férőhelyekre.

Felvételüket kérhetik azok a gyermekek, akik nem töltötték be a 3. életévüket.

Az alábbi feltételekkel lehet bölcsődei ellátást igénybe venni:

 1. Szülő/törvényes képviselő dolgozik.
 2. A szülő munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban vesz részt.
 3. Nappali rendszerű iskolai oktatásban, felnőtt oktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt.
 4. A szülő/törvényes képviselő betegsége, vagy egyéb ok miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni.
 5. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

Egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani

–         akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

–         akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

–         akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi jogcímek alapján tudja a szülő igénybe venni az ingyenes ellátást:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (ez jelenleg 119.301 Ft).

Érdeklődni lehet személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken:

Bíró Melinda szakmai vezetőnél
Marcali, Katona J.u.3.
Telefon: 85/312-452

E-mail:bolcsode@szocialiskozpont.hu