Képviselő-testületi ülés 2018. október 18. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 18-án tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:

1. A 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Tájékoztató Marcali Város Önkormányzata által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a 2019/2020-as tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Szivárvány Közalapítvány támogatásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2023) elkészítéséről és a meglévő érvényességi idejének meghosszabbításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a Marcali 2619/10 hrsz-ú út (közterület) elnevezéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Beszámoló a közalapítványok 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés a Fürdőért Közalapítvány megszüntetéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

13. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

14. Előterjesztés Marcali, 3204/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester