Képviselő-testületi ülés 2018. december 20. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 20-án tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:

1. Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

2. Tájékoztató a temetői közszolgáltató tevékenységről
Előadó: Puskás Béla, ügyvezető

3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Tájékoztató a szilárd hulladék szállításával kapcsolatos közszolgáltató tevékenységről
Előadó: Krajczár Ibolya, ügyvezető

5. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltató tevékenységről (pdf)
Előadó: Koltai István, ügyvezető

6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

8. Előterjesztés az Ó-Testamentum Temetkezési Kft. kérelméről
Előadó: dr. Sütő László polgármester

9. Előterjesztés az önkormányzat által a 2019. évre igényelt éven belüli folyószámla hitelkeretről
Előadó: dr. Sütő László polgármester

10. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosításáról
Előadó: dr. Sütő László polgármester

11. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: dr. Sütő László polgármester

12. Marcali Város Önkormányzata és a Tavi Kft. között kötendő közmédiaszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Előadó: dr. Sütő László polgármester

13. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Bödöné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

14. A helyi közművelődési feladatokról alkotandó önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: dr. Sütő László polgármester

15. A Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. A lakbérekről és a lakbértámogatásról szóló 28/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Sütő László polgármester

17. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

18. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

19. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

20. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról (2019-2023.)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

21. A közösségi együttélésalapvető szabályairól szóló 16/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

22. Előterjesztés bizottsági tag tiszteletdíj megvonásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

23. Egyebek