Hírek

Költségvetés előtti lakossági fórumok Marcaliban – VIDEÓ

Bizén a Kultúrházban kezdődtek el a város 2019. évi költségvetéséről szóló lakossági fórumok. Fekete Lajos képviselő elmondta, hogy tovább folytatódott a hegyi utak rendbetétele, az árkok tisztítása. Megépült a temető parkoló, a Bizei nagy árok rekonstrukciója is folytatódik. A tervek között említette a templom utáni járdaszakasz felújítását, az Ifjúsági Ház udvari részének befejezését. 2019 végére a nagy sebességű internet Bizét is eléri, így a városrészben is látható lesz a Tavi Televízió. A déli városrészben elkészült az útfelületek felújítása és a Honvéd utcai csapadékvíz elvezetését említette a képviselő.

A Noszlopy iskola könyvtárában Fekete Lajos és dr. Mészáros Géza képviselők körzetében folytatódott a fórum. Vita indítót Dr. Sütő László polgármester tartotta.

Mészáros Géza a legfontosabb elvégzett munkák között említette a Zentai utcai járda megépítését a Széchenyi utcai árok rendbetételét. Befejezték a Dankó utcát. A Vereckei utca végén a hegyi utak szórása mészkővel megtörtént. 2019 -es tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Vár utca és a Jókai utca valamint a Vörösmarty és az Arany János utcát összekötő út rendbetétele következik.

Horvátkúton számos kulturális programról számolt be a képviselő.

Sikerült rendbe tenni a temetőben a katonasírokat, a hegyi és a belső utak javítása is megtörtént. A rászorulók az elmúlt évben is támogatást kaptak. 2019 -es elképzelésekről elmondta: szeretnék rendbe tenni a temető kaput, és egy kisebb parkoló kialakítása van a tervekben. A volt postánál egy új buszmegálló kerül kialakításra, a Május 1. utca végén egy iszapcsapda építése van a tervek között.

Szerda este a Városháza nagytermében folytatódott a fórum sorozat. Ez alkalommal Kőrösi András, Kissné Molnár Ágnes, és Mozsárné Kutor Veronika önkormányzati képviselők foglalták össze a körzetükben történteket.

Felmerülő kérdések között a Májer házzal kapcsolatban elhangzott, hogy az Önkormányzat hivatalos bejelentést tett a Kormányhivatalnak, ahonnan az a válasz érkezett, hogy a többségi tulajdonos valamennyi felvetett problémát orvosolta. A Város ezt nem fogadja el újabb panasszal él a Város az illetékes hatóságnál.

A városközpont és a Gyék előtti parkolási gondokról, a járdák és utak kátyúzásáról is szó volt. 2019-ben 40 Mft -ot tervez a város kátyúzásra.

Felmerült, hogy a Sárkányos címer kerüljön vissza eredeti helyére a Petőfi utcába,mint hogy az is, hogy az Adventi vásár a Boldog II. János Pál pápa téren legyen.

Kőrösi András képviselő a 2018 -as évet úgy összegezte, hogy a legnagyobb beruházás körzetében a Móra Ferenc utcai projekt volt, ami nem csak az út, hanem az ivóvíz vezetékek cseréjét, valamint a csapadékvíz elvezetés rekonstrukcióját is magában foglalta. Egyirányú lesz a Gábor Áron a Móra felől a Berzsenyi utca felé. A 10 háztömbnek 3 parkolója van, megoldást kell találn i.

Mozsárné Kutor Veronika képviselőnő körzetében a legfontosabb beruházás az volt, hogy elkészült a járda Liszt Ferenc utcában és a Szegedi utca folytatásában a sétány. 2019 teendői között a csapadékvíz elvezetése az egyik legfontosabb feladat. A Sport utcában a romos kerítés helyett egy rövidebb és alacsonyabb kialakítása és a parkoló rendbetétele a városrész legfontosabb feladata.

Kissné Molnár Ágnes képviselő körzetében 2018 -ban, a Szakképző nyílászáró cseréje volt a leglátványosabb fejlesztés. A Plébánia templom padozat cseréje, a Kis Altábornagy utca újra aszfaltozása történt meg 2018-ban. 2019 -ben a „papagáj lakótelepen” játszótér épül, a fahidak felújítására is kell költeni majd.

Mikszáth utcai Iskola

A fórum sorozat a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában folytatódott csütörtök este, ahol. Bereczk Balázs alpolgármester tartott vitaindítót. A fórumot levezető képviselők Dr. Sütő László és Hosszú András voltak.

Szó esett a gyermekélelmezés át szervezéséről.

A Csomós Gergely utcai orvosi utcai rendelő előtti parkolást nehezményezték az ott lakók, hogy az orvoshoz menők elfoglalják az ott élők parkolóit.

Folytatódnak az útfelújítások, a térkövezések, a parkoló felújítások. Várhatóan tavasszal kezdődik az útfelújítás a Berzsenyi utcában a Kazinczytól a Széchenyi utcáig. A jelenlévők tettek fel kérdéseket, többek között a gyógyszállóval, a parkolási problémákkal az egészségügyről, a volt spár épületéről, a kerékpárútról is.

A jövő héten a boronkai, a gombai és a gyótai városrészben lesznek még fórumok.