HírekKiemelt hírekKözélet

A februári soros ülésén fogadta el a város 2019. évi költségvetését Marcali képviselő-testülete csütörtök délután

Az idei költségvetés tárgyalást lakossági fórumok és bizottsági ülések előzték meg. Amint elhangzott, adósságok nélkül kezdte meg a város a 2019-es évet. A költségvetés megfelelő tartalékokkal és forrással rendelkezik a feladatok ellátásához.

A képviselő-testület – a költségvetés tárgyalása mellett további 18 napirendet tárgyalt.  Ezen kívül szavaztak az ülésen a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. Új bizottsági tagok eskütételére is sor került. A testületi ülést a Tavi Televízió 18:30 kor műsorára tűzi, valamint a www.tavitv.hu internetes oldalunkon is megtekinthetik.