HírekKözélet

Marcaliban ülésezett a Kaposvári Egyházmegye Hitoktatási Bizottsága

2019. március 1-én, pénteken 15 órától a Marcali plébánián tartotta soron következő ülését a Kaposvári Egyházmegye Hitoktatási Bizottsága.

Az összejövetelt Varga László kaposvári megyéspüspök vezette. Rajta kívül Tomanek Péter  püspöki irodaigazgató, Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános, továbbá az Egyházmegye  5 esperesi kerülete referensei vettek részt.

A megbeszélésen a Hitoktatási Bizottság két fő napirendi pontot tárgyalt az előzetesen beküldött témajavaslatok alapján. A jelenlévők elsőként a hittankönyvek kérdését tárgyalták. Beszéltek az 5-6. osztályos tankönyvről, illetve meghatározták, hogy milyen általánosabb továbbképzési rendszert szeretnének a következő évekre. Eldöntötték, hogy mely javaslatok megvalósításával érdemes kezdeni és a bizottsági tagok közül konkrétan ki és milyen feladatot vállalna a jövőben. Ami már most biztosnak látszik hogy az Ecclesia Kiadó 6.. osztályos tankönyve az őszre  elfog elkészülni, Megfontolódónak látszik, hogy az 5.osztályos hittanosok kapjanak egy Bibliát, amit ötödik és hatodik osztályban ismerkednének vele, de a felsőbb osztályokban is megfelelően forgathatnának.

Felvetődött a főállású és részmunkaidős hitoktatók továbbképzési rendszerének kialakítása, a differenciált továbbképzés lehetősége. Szóba jött, hogy az 5 esperesi kerületben, más-más időpontban lehetne a központi képzés mellett, egy-két alkalommal saját továbbképzést is szervezni. Egyrészt a kisebb létszám lehetővé tenné a személyesebb kapcsolatot, beszélgetést. Másrészt a meghirdetett képzésre más kerületből is el tud menni az a hitoktató, aki a saját kerületének időpontjában akadályoztatva volt valamilyen okból kifolyólag, vagy az is, akit csak egyszerűen érdekel a téma, amivel a másik kerületben foglalkoznak. Kidolgozásra kerül az iskolákhoz és a többi egyházmegyéhez igazodva egy kredit rendszer, melyet a hitoktatóknak is bizonyos időn belül teljesíteni kell. Megfogalmazódott a családi életre nevelés igénye is, amit 7.-8. osztályban lehetne a hittanórákba építve bevezetni.. Ezen kívül további ötletként fogalmazódott meg a hitoktatóknak szervezendő nyári lelkigyakorlat ötlete. A papokhoz hasonlóan lehetne akár háromévente is, amit az egyházmegye felé kellene igazolni.

 Szó volt még a mentor program kidolgozásáról is, melyet két bizottsági tagra bíztak.

A témát március 23-án, a hitoktatók továbbképzésén folytatják.

Kiss Kálmán