HírekSzines

A szentmisén köszöntötték Iván atyát a születésnapja alkalmából

2019. március 31-én, vasárnap a 10 órás szentmisén a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban hálaadó szentmisére gyűltek össze az emberek, hogy együtt ünnepeljenek Kiss Iván c. prépost, esperes-plébánossal 70. születésnapja alkalmából.

E jeles évfordulóra eljöttek a plébániához tartozó templomok, így a gombai, bizei és a Boldog Gizella templom hívei is, hogy közösen adjanak hálát Istennek és megköszöntsék lelkipásztorukat, aki immár 26 éve munkálkodik az Úr dicsőségére a városban. Iván atya rendkívül sokrétű és sikeres papi pályát tudhat maga mögött, melyet mindig nagy elszántsággal és elhivatottsággal végzett még a rendszerváltozás előtti rendkívüli, embert próbáló időkben is.

Prédikációját a következő gondolattal kezdte: „Isten jóságáról és szeretetéről akarok a mai napon tanúságot tenni… Én is elmondhatom, hogy a jó Isten egyik kezével megtartott a másikkal pofozgatott…

Egy szerető édesanyának köszönhetem az életem, aki mélyen istenhívő és vallásos volt. Egy olyan korszakban adott nekem életet 1949-ben, amikor minden a papi hívatás ellen volt. Akkor szüntették meg a szerzetesrendeket, tartóztatták le Mindszentyt, a magyar egyház vezetőjét…

Akkoriban nagyon szegény világban éltünk, de annál nagyobb szeretetben. Álmaimban sokszor megjelenik az a várvölgyi ház, ahol heten laktunk, de már csak a temető van. Még negyven éves sem voltam, amikor már a családomból mindenki meghalt, apám, anyám, testvérem. Az Úr a Margit nénit adta helyette, aki azért élt 93 évet, hogy a plébánián szolgáljon.

14 évig éltem ebben a kis faluban. Aztán a győri bencés gimnázium, majd a piarista szerzetesrend következett. Olyan tanáregyéniségekkel hozott össze a jó Isten, akik meghatározói lettek életemnek, mint például a Gulágot megjárt Nádasi Alfonz, vagy a piarista nagyok…. Aztán jó volt a döntés, hogy mégis egyházmegyés pap leszek. Közben próbatétel a katonaság volt, ahol a hit minden csiráját próbálták kiölni belőlünk. De megerősítő próbatétel volt: Várszegi Asztrik összetartott bennünket. Nemrég jött a hír, hogy a velünk ellenséges laktanyaparancsnok meghalt és most a lánya kérte a volt katonakispapokat, hogy imádkozzanak érte…

Hivatásomból 15 évet a diktatúra alatt töltöttem. Álltam szőnyeg szélén, megfenyegettek, be akartak szervezni, de a Jóisten erőt adott, hogy ellenálljak és tudtam nemet mondani.

Marcaliba, hogyan kerültem? Egy döntés volt, amire egy éjszakát adtak. A Balaton egyik gyöngyszemén voltam plébános, és akkor, elődöm halála napján kért meg Balás Béla püspök, hogy jöjjek el ide. Lassan 26 éve. Kemény döntés volt, de nem bántam meg a Jóisten hívását láttam benne.

Zarándoklatok… Az Úr azt akarta, hogy zarándokoljunk. Szinte egész Európát megjártuk. Sokfelé jártunk a hívekkel, fiatalokkal és sokfelé jártam magam is. A legemlékezetesebbek: Lourdes Fatima, szent Pál nyomán Görög- és Törökország, Taisé, La Salette, az erdélyi utak, és Medjugorje, a „világ gyóntatószéke”.

Sokszor átéreztem szent Pál apostollal: tövist kaptam a testembe, a sátán angyalát. De én kértem az Urat, hogy vegye el tőlem, az Úr azt mondta: elég neked az én kegyelmem. Ma is sokszor, amikor nehézségekbe ütközöm, kérem az Urat vegye el tőlem, de ő állandóan azt mondja, elég neked az én kegyelmem.

Nem hiába főpártfogóm II. János Pál pápa, aki ma is azt üzeni: Ne féljetek!

Egyik fiatalom keresett meg tegnap délután: megdöbbenésemre 2020-as naptárt hozott. Kérdeztem, hogy miért? Hiszen év eleje van. Azt mondta azért, hogy: atyám tervezd a jövőt…

Isten szeretete végigkísérte eddigi életemet. Az ő jóságát éreztem mindig. Egyik kezével megtartott, másikkal pofozgatott, de időnként meg is simogatott.” – fejezte be gondolatit Iván atya.

A szentmise végén először az Egyházközség Képviselő Testületének tagjai köszöntötték fel a születésnapos plébánost: dr. Gyulai Botond és Jáki Zoltánné egy csokor virág kíséretében adták át Ferenc pápa áldásával, a Vatikánból küldött oklevelet. Ezután Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke köszönte meg Kiss Iván atyának a hívek érdekében végzett eddigi papi munkáját és kívánt békés, szeretetteljes éveket további működésére. Ezen kívül tolmácsolta Móring József Attila országgyűlési képviselő jókívánságait is és átnyújtotta az általa küldött ajándékot. Végül dr. Suchmann Tamás ny. miniszter a köszöntője során egy régi könyvvel lepte meg az esperes-plébánost.

Ezután a hívek, a Fény Gyermekei Zenekar vezetésével Ároni áldást énekeltek, majd Iván atya pedig lelkipásztori áldásban részesítette őket. A szentmise után állófogadás várta a résztvevőket az X-házban, ahol Gelencsér Róbert világi elnök, majd az imakörök és a hívek is egyenként gratuláltak Iván atyának és kérték Isten áldását további papi munkájára.

Írta és fotók: Kiss Kálmán