HírekKözélet

163 éve született Marczali Henrik

163 éve született Marczali Henrik történetíró, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Marcaliban született, alsóbb iskoláit atyja vezetése mellett otthon, középiskoláit Győrött és Pápán (a Pápai Református Kollégiumban) végezte. 1870-ben a pesti egyetemen a bölcsészeti tanfolyam hallgatói közé iratkozott be, 1875-1878 között külföldi egyetemeken tanult (először Berlinben, majd Párizsban, 1878).

Hazatérése után a budapesti tanárképző intézet gyakorló gimnáziumában magántanárrá, majd 1880-ban rendes tanárrá nevezték ki. A Magyar Tudományos Akadémia 1893. május 12-én választotta levelező tagjává. 1895. február 14-étől a Magyar Történelmi Társulat igazgató választmányi tagja volt. Ugyanebben az évben a budapesti magyar királyi tudományegyetemen az Árpád-kori magyar történet nyilvános rendes tanárává nevezték ki.

Mint szaktudós az Árpád-kori és az újabbkori magyar történetet és világtörténetet választotta tanulmánya tárgyául. A Pallas nagy lexikona cikkírója volt a magyar történelem újabb kori részéről. 1898-tól szerkesztette és újkori részében írta a Nagy képes világtörténet című sorozatot. A Tanácsköztársaság bukása után politikai állásfoglalása miatt egy időre szabadságolták, majd 1924-ben végkielégítéssel elbocsátották. Később tagja lett a lengyel–magyar kapcsolatok ápolását célul tűző Magyar Mickiewicz Társaságnak. Elsőnek dolgozta fel részletesebb munkákban hazánk 18. századi történelmét. Budapesten hunyt el.

Kiemelt kép: Zsirai Tibor