HírekKözéletSzines

Pályázati felhívás „Szép Otthon 2019” programban történő részvételre

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy minél szebb, rendezettebb, virágosabb legyen a városban található valamennyi ingatlan, elősegítse a város és környezete szépítését, pályázati felhívást tesz közzé az egyes lakóingatlanok, társasházak „Szép Otthon 2019„ programban történő részvételére, pályáztatására. A pályázat kiírójának célja a példamutatóan rendezett lakókörnyezet elismerése.

A pályázat tárgya: „Szép Otthon” feliratú, házfalra erősíthető tábla és emléklap adományozása.

A pályázat benyújtása:

 1. Pályázhat a városban élő (tartózkodó) minden marcali lakos, aki tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként vagy egyéb jogcímen használja (továbbiakban: Használó) azt a lakóingatlant, amire a pályázatát benyújtja; társasház képviseletében a közös képviselők.
 2. Javaslatot tehet a lakás Használóján kívüli más magánszemély is a díjazásra.

Kívülálló javaslatára akkor történik értékelés, ha a pályázati határidő lejártáig a tényleges Használó nem nyújt be pályázatot és nem tiltakozik az ingatlan helyszíni megtekintése ellen.

A PÁLYÁZAT, JAVASLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. JÚLIUS 1. (HÉTFŐ) 16.15 ÓRA

A pályázatokat értékeli, elbírálja:

A Polgármester által a képviselőtestület bizottsági tagjai közül felkért és a Marcali GAMESZ. szakemberéből álló 3 tagú bizottság.

Az értékelő bizottság 2019. július-augusztus hónapjaiban megtekinti a pályázattal érintett ingatlanokat és javaslatot tesz a polgármesternek a pályázat értékelésére.

Az értékelésnél figyelemmel kell lenni az ingatlan épületeinek arculati elemeire, az ingatlan zöldterületeinek, virágosításának összképi megjelenésére, az ingatlanhoz tartozó kert gondozottságára, az egész ingatlan tisztaságára.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Írásban: Marcali Város Polgármestere Dr. Sütő László részére-  8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Elektronikusan: polghiv@marcali.hu címre

A legszebb ingatlanok közül három (3 db) pályázatot benyújtó 10.000 Ft, 20.000 Ft, illetve 30.000 Ft értékű különdíjban részesül, amik a szeptemberi Szüreti fesztivál alkalmával kerülnek átadásra. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. Az ingatlan megjelölését, utca, házszám adattal,
 2. A tulajdonos, használó nevét, elérhetőségi adatát,
 3. Esetlegesen (nem kötelezően) fényképeket az ingatlan udvaráról, épületek külső rendezettségéről, kertről,
 4. A jelölés, javaslat indokolását,
 5. A pályázó, javaslattevő nyilatkozatát a benyújtott személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásáról.
 6. Az érintett (az ingatlan használója) hozzájárulását az ingatlan megtekintéséhez.

Ismételt pályázat nélküli értékelés lehetőségének szabályai:

 1. Azok az ingatlan Használók, akik 2018-ban pályázatot nyújtottak be, ismételt pályázat benyújtása nélkül is részt vehetnek a 2019-es programban.
 2. Az értékelő, helyszínelő bizottság időpontot egyeztet 2019. július-augusztus hónapokban a korábbi pályázóval. A korábbi pályázó (Használó) hozzájárulása esetén kerülhet sor a helyszín megtekintésére és értékelésére.
 3. A Használó ingatlana értékelése során házfalra erősíthető tábla kivételével 2019-ben emléklapot kap és díjban részesülhet.

Amennyiben a korábbi pályázó nem kíván részt venni a 2019-es programban, kérjük 2019. július 1-jéig jelezze: 

Írásban: Marcali Város Polgármestere Dr. Sütő László részére

             8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Elektronikusan: polghiv@marcali.hu címre 

Bővebb információ kérhető Dr. Sütő László polgármestertől a 85/501-080-as telefonszámon.