HírekKultúra

Nagyböjti Lelki Nap a Marcali Plébánián

2019. április 6-án, szombaton délután rendezték meg a Marcali Egyházközség nagyböjti Lelki Napját.

13 órától először az alsó tagozatos hittanos gyermekeknek, majd 14 órától pedig a felsősöknek tartott előadást Neumajer Zoltán helyettes esperes, fonyódi plébános az X-ház nagytermében. A húsvétra való lelki felkészítés részeként, elsőként a gyermekek, majd a felnőttek végezhették el szentgyónásukat Neumajer Zoltán, illetve Csatlós István inkei plébános közreműködésével a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Majd 17 órától egyidejűleg keresztút kezdődött a bérmálkozásra készülő diákok közvetítésével. A kálvária történetét dramatizált formában, misztériumjáték szerűen mutatták be a jelenlévő híveknek. Miközben a marcali Fény Gyermekei Zenekar egyházi dalokkal tette színesebbé és érzékletessé Krisztus szenvedéstörténetét.

18 órától pedig lelkigyakorlatos szentmisével fejeződött be a tartalmas délután, a vendég előadó Neumajer Zoltán atya celebrálásával és szentbeszédével. Az istentisztelet végén Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános megköszönte minden közreműködőnek a segítségét.

Írta és fotók: Kiss Kálmán