Barkaszentelés, passióéneklés – Virágvasárnap

2019. április 14-én, vasárnap 9 órakor kezdődött a virágvasárnapi reggeli szentmise Marcaliban. A város központjában lévő lámpás csomópontnál, a Kopári-sarokkal szemben, a Petőfi-Rákóczi utca sarkánál gyülekeztek a hívek, ahol a liturgia barkaszenteléssel kezdődött.

A hívek által hozott barkákat a következő szavakkal áldott meg Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános: „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.”

Ezután a jelenlévők körmenetben vonulnak a templomba. A gyermekek kezében barka volt, mely azokat a pálmaágakat jelképezte, melyeket Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az emberek tartottak és integettek vele Jézusnak.

Virágvasárnap a nagyhét kezdete, melynek liturgiájában minden alkalommal felelevenítik Jézus jeruzsálemi bevonulásának történetét. A szentmisén Jézus szenvedésének történetét, a passiót énekelte el az egyházközségi közösségekből szervezett énekkar. Közreműködött a Fény Gyermekei Zenakar.

Írta és fotók: Kiss Kálmán