HírekKözélet

Képviselő-testületi ülés 2019. május 16. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 16-án  tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

14 napirendet tárgyalt a képviselő-testület,  Dr. Sütő László polgármester összefoglalta a legfontosabbakat:

 

A teljes testületi-ülés:

NAPIREND:

1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Beke Mária, r.őrnagy, mb.kapitányságvezető

2. A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3.A  Marcali Város hosszú távú sportkoncepciója
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3.B  Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali 081/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés a Zenélő Gyermekek Alapítvány támogatásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményének tagintézmény-igazgatói beosztás betöltésére benyújtott pályázat véleményezéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

9. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázat beadásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés az Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány támogatásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. A településfejlesztési és településrendezési, valamint a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről és a partnerségi egyeztetés keretében figyelembeveendő érintett terület lehatárolásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Előterjesztés a Marcali 3060 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester