HírekKözélet

Szent Orbán pápa közbenjárását kérték a jó termésért

2019. május 26-án, vasárnap 11 órakor az Orbán kápolnában ünnepi szentmisét tartottak.

Az istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános mutatta be a megjelent hegytulajdonosok és hívek előtt, miközben Szent Orbán pápa (ur.: 222-230), – aki a szőlők és a vincellérek patrónusa – közbenjárást kérték az idei jó termésért.

A szentmise végén a kápolna előtt egy kis állófogadás várta a jelenlévőket Gelencsér Róbert világi elnök és családja jóvoltából.

Írta és fotók: Kiss Kálmán