Tanulmányi Ösztöndíj Pályázati felhívás

Tisztelt volt Ösztöndíjasaink!

Tisztelt leendő Támogatóink!

A Zita Királyné Közalapítványt 1990-ben közösen alapította Marcali Város Önkormányzata, a Budapest Bank, a Marylla Bőrdíszműgyártó és Kereskedelmi Kft. és a Marcali Szakképző Iskola (jogutódja: Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) a Marcaliban vagy Somogyzsitfán érettségizett, egyetemen vagy főiskolán tanulmányokat folytató, nehéz anyagi helyzetben lévő jeles vagy jó tanulmányi eredményt elérő diákok támogatására.

Az ösztöndíj-pályázat kiírására a Közalapítvány ösztöndíj szabályzata értelmében eddig – 2011. év kivételével – minden évben sor került.

Az eltelt időszakban több, mint száz hallgatót részesített a Közalapítvány az ösztöndíj szabályzatban foglaltaknak megfelelően havi 2-8.000 Ft összegű ösztöndíj támogatásban.

A 2018/2019-es tanévben 6 fő tanulót támogatásáról döntött a kuratórium.

A közalapítványi támogatások fedezetét az alapítók és más támogatók hozzájárulásai, valamint a személyi jövedelem-adó 1%-ának felajánlásai biztosították.

A rendelkezésünkre álló támogatási keret sajnos kimerülőben van, tartalékaink az évek során elfogytak.

A jelenleg a Közalapítvány számláján lévő összeg csak nagyon korlátozott számban, és nagyon szerény összeggel tenné lehetővé a pályázók támogatását.

A további működés segítésére tisztelettel kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, szíveskedjenek anyagi támogatásban részesíteni a Közalapítványt, hogy ne kelljen tevékenységünket megszüntetni, és a jövőben is tudjunk ösztöndíjat biztosítani a hozzánk forduló, arra érdemes és rászoruló hallgatóknak.

A Közalapítvány adószáma:

19196545-1-14

A K&H Bank Zrt. Marcali Fiókjánál vezetett számlaszámunk:

10403947-39412085-00000000

Zita Királyné Közalapítvány ösztöndíj pályázati kiirás itt érhető el! 

Marcali, 2019. június 12.

Köszönettel:

Zita Királyné Közalapítvány

Kuratóriuma