Úrnapja Marcaliban

2019. június 23-án, vasárnap 9 órakor a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban tartották az idei Úrnapi szentmisét, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált.

Úrnapja az Oltáriszentség ünnepe, melyen Krisztus valóságos jelenléte áll a középpontban. Tulajdonképpen minden szentmisében e csodát és titkot ünneplik a hívők világszerte. A Szentlélek leszállása után a Krisztus személyében cselekvő pap szavára a kenyér Jézus valóságos testévé, a bor pedig az ő valóságos vérévé változik át. E felajánlott kenyérben és borban valóságosan jelenvalóvá válik Krisztus, hogy lelki szemeikkel szemlélhessék őt és a szentáldozás által a hívők szívébe költözzön. Tehát Jézus Krisztus jelenléte teszi ünneppé a szentmisét. Iván atya homíliájában felidézte az Oltáriszentség szerepét az egyháztörténelem kezdeti szakaszától egészen napjainkig.

A szentmisét követően az úrnapi körmenetet – a korábbi évek hagyományaitól eltérően, az esős idő miatt – ezúttal a plébániatemplomban tartották meg. A 4 stációt ezúttal a Fájdalmas Szűzanya szobornál, a Lourdes-i barlangnál, a Fatimai oltárnál, illetve a szembemiséző-oltárnál alakították ki a plébániához tartozó 4 templom (plébániatemplom, B. Gizella, Gomba és Bize) hívő közössége képviseletében.

A kültéri lombsátrak fém-szerkezetét bár szorgos kezek néhány nappal ezelőtt összeszerelték, sőt a Széchényi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola jóvoltából a tölgy és hársfa ágakat is leszállították, ám az időjárás végül megakadályozta ezek használatát a templom előtti téren. Kiss Iván atya megköszönte mindenki áldozatos munkáját és segítségét, melyet az Úr dicsőségére ajánlott fel.

Írta és fotók: Kiss Kálmán